Duyurular

   Ülkemizde buğday, arpa, yulaf gibi ürünlerin hasadı, halen üretimi devam eden, belirli büyüklük ve aralıklarla biçip,tarlaya bırakarak çalışan tırmıklı ekin biçme makinası ile yapılmaktadır. Tarlaya bırakılan bu ürünlerin,daneye ayrılması ve saman işlemiyse ayrı bir zahmet ve emektir. Tarlaya bırakılan, arpa,buğday ve yulafın en az 3-5 kişi ile römorklara yüklenerek harman yerine götürülmesi ve traktör vasıtası ile çalışan patoz makinasına atılarak bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir. Ürünün hasat ve işlenmesinin bu kadar yorucu, masraflı ve birkaç ayrı işlemden oluşması çiftçimize işçi, ekipman, zaman ve yakıt açısından büyük maliyetler getirmektedir. 1996 yılı hasatta ve çiftçimizin bu sorunlarının çözümünde, bir dönüm noktası olmuştur. Özapalılar Tarım Makinaları olarak geliştirdiğimiz Biçer Patoz Makinasıyla hasat ve ayırma işlemlerinin tek bir seferde yapılması ve çiftçimizin maliyetini en aza indirilmesi sağlanmıştır.